Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN (1)
Trích yếu: Danh sách đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên
Ngày ban hành:
30/10/2018
Ngày có hiệu lực:
30/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực