Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (45)
Trích yếu: V/v thông tin về chuyến thăm và làm việc của Tổng Thư ký Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA) tại Việt Nam
Ngày ban hành:
17/02/2020
Ngày có hiệu lực:
17/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Vv xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH Trung tâm tin học ngoại ngữ Ninh Bình
Ngày ban hành:
06/01/2020
Ngày có hiệu lực:
06/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT - DNTN Tuấn Lập
Ngày ban hành:
06/01/2020
Ngày có hiệu lực:
06/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH tại CTY TNHH Hoàng Gia Châu Á
Ngày ban hành:
30/12/2019
Ngày có hiệu lực:
30/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại Chi nhánh nhà máy may XNK HT - CTY TNHH Thương mại và Công nghệ An Hòa
Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày có hiệu lực:
31/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận
Ngày ban hành:
27/12/2020
Ngày có hiệu lực:
27/12/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc thay đổi tên miền truy cập trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành:
28/12/2019
Ngày có hiệu lực:
28/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông Báo về việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày có hiệu lực:
20/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực