Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (52)
Trích yếu: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
Ngày ban hành:
04/09/2020
Ngày có hiệu lực:
04/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ngày ban hành:
24/01/2020
Ngày có hiệu lực:
15/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN mới
Ngày ban hành:
18/09/2020
Ngày có hiệu lực:
18/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy định về trình tự và thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành:
08/06/2020
Ngày có hiệu lực:
08/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾ HOẠCH: Công tác thông tin, truyền thông năm 2020
Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày có hiệu lực:
26/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo: Về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông tin về chuyến thăm và làm việc của Tổng Thư ký Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA) tại Việt Nam
Ngày ban hành:
17/02/2020
Ngày có hiệu lực:
17/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực