Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết luận thanh tra chuyên ngành (25)
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành BHXH, BHTN, BHYT tại Cty TNHH may xuất nhập khẩu Tràng An Việt Nam
Ngày ban hành:
18/10/2019
Ngày có hiệu lực:
18/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực