Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (48)
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH ACE GLOVE TRADING
Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày có hiệu lực:
17/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo nhà cung cấp IVAN mới.
Ngày ban hành:
27/09/2019
Ngày có hiệu lực:
27/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên
Ngày ban hành:
30/10/2018
Ngày có hiệu lực:
30/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành BHXH, BHTN, BHYT tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Khánh Phú
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành BHXH, BHTN, BHYT tại Cty CP đầu tư và xây lắp Xuân Trung
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành BHXH, BHTN, BHYT tại Cty CP giống chăn nuôi miền Bắc
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành BHXH, BHTN, BHYT tại Cty TNHH xây dựng và dịch vụ An Cường
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành BHXH, BHTN, BHYT tại công ty TNHH may xuất khẩu Minh Trung
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực