Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (48)
Trích yếu: Về việc tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận
Ngày ban hành:
27/12/2020
Ngày có hiệu lực:
27/12/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc thay đổi tên miền truy cập trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành:
28/12/2019
Ngày có hiệu lực:
28/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông Báo về việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày có hiệu lực:
20/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra việc đóng BHXH, BHYT, BHTN tại CTY TNHH Nông nghiệp công nghệ cao DG
Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày có hiệu lực:
20/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại CTy CP đầu tư xây dựng An Phát Đạt
Ngày ban hành:
20/11/2019
Ngày có hiệu lực:
20/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại CTy TNHH đầu tư và thương mại Kiên Anh
Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày có hiệu lực:
20/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại CTY TNHH Tân Lập Phong
Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày có hiệu lực:
20/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại CTY TNHH xây dựng và thương mại Thành Trung
Ngày ban hành:
19/12/2019
Ngày có hiệu lực:
19/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực