Số / Ký hiệu: 4866/KH-BHXH
Trích yếu: KẾ HOẠCH: Công tác thông tin, truyền thông năm 2020
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Văn bản
Người kí:
Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày có hiệu lực:
26/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
4866/KH-BHXH: KẾ HOẠCH: Công tác thông tin, truyền thông năm 2020
Nội dung trong tệp đính kèm