Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh BHYT

Từ năm 2018, quỹ khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) được phân bổ, giao chỉ tiêu cho các cơ sở y tế thực hiện. Năm 2019, tỉnh Ninh Bình được dự toán giao trên 700 tỷ đồng cho cả năm, nhưng đến ...