Thông báo chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý

27/12/2019 08:07 AM


Để phục vụ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020, được sự đồng ý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và tháng 02 năm 2020 vào cùng kỳ chi trả của tháng 01 năm 2020 (Trong khoản thời gian từ ngày 05/01/2020 đến ngày 12/01/2020 tại các điểm chi trả trên toàn tỉnh).

Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình