06/08/2020 09:38 AM

Không ít người lao động hiện nay đang có chung một thắc mắc là có được gia hạn thời gian nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp sau 3 tháng không? Bài viết dưới ...

05/08/2020 02:31 PM

Thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán, học viên đào tạo sĩ quan dự bị được tham gia BHYT... là những chính sách về BHYT có hiệu ...

04/08/2020 07:51 AM

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2453/BHXH-TCKT và 2456/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên ...

31/07/2020 03:03 PM

Ngày 30/7/2020, ngay sau khi nhận được Công văn số 4051/BYT-KHTC về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn ...

30/07/2020 10:39 AM

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, thực hiện Thông báo số 253/TB-VPVP ngày 25/7/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn ...

30/07/2020 10:11 AM

Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các ...

23/07/2020 09:15 AM

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, số lượng lao động mất việc, giãn việc gia tăng, nhiều lao động đã chọn dừng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), chọn hưởng BHXH 1 ...

21/07/2020 02:55 PM

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng gần 97.000 người, trong khi số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN giảm do dịch Covid-19. Đây là điểm sáng trong ...

21/07/2020 02:40 PM

Đây là vấn đề được các đại biểu đặt ra tại Hội thảo sửa đổi, bổ sung Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT và xây dựng quy trình khai thác, phát triển đối ...

THÔNG TIN BÁO CHÍ V/v hướng dẫn BHXH các địa phương tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Có được gia hạn thời gian nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp sau 3 tháng?

Nhiều chính sách về bảo hiểm y tế có hiệu lực trong tháng 8/2020

THÔNG TIN BÁO CHÍ BHXH Việt Nam chỉ đạo công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8, 9/2020 tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

THÔNG TIN BÁO CHÍ BHXH Việt Nam hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 đối với người có thẻ BHYT

THÔNG TIN BÁO CHÍ BHXH Việt Nam chỉ đạo công tác chi trả trong thời gian tiếp tục phòng chống dịch COVID-19

THÔNG TIN BÁO CHÍ BHXH Việt Nam đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và BHTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng

Người lao động chọn hưởng BHXH 1 lần: Lợi trước mắt, hại lúc ốm đau...

BHXH tự nguyện tăng gần 97.000 người dù chịu ảnh hưởng của Covid-19

Nâng cao chất lượng đại lý thu