Thông báo chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý

Danh sách mã cơ sở KCB toàn quốc

Danh sách đầu mối tiếp nhận yêu cầu chuyển phát hồ sơ bhxh tại đơn vị

Danh sách điểm chi trả tctn, các chế độ bhxh một lần qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh ninh bình

Danh sách điểm chi trả lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh ninh bình